ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

There are currently 31 names in this directory beginning with the letter ა.
ადესა სიმინდი
სიმინდის საგვიანო ჯიშია, დიდი ტარო და ფართო მარცვალი იცის.

ავანტყოფობა
ავადმყოფობა.

აკავანი
აკვანი.

აკავანიანი
აკვნიანი.

ალექსანდროული
ვაზის ძველი ჯიშია, შედარებით მაგარი ღვინო გამოდის.

ამდონი
ამდენი.

ამოთხენია
(სული) ამოხდომია, ამოსვლია.

ამოკუკურება
ნამყენი მახის ამოჭრა, ამოსვლა, კუკურის გამოღება.

ამოოფხილოება
ქვევრის (ჭურის) ამოწმენდა და ამომშრალება ოფსილოთი (იხ.): ამოვაოფსილოეფთ.

ამოღუჭული
ამოტეხილი, ამოგობილი, გულის ამოღებით ამოთლილი, ამოღრმავებული (მორი, ქვა).

ამოჭყურტნა
ამოჭყლეტა, საფუვრის ჩაზელა საცომე ფქვილში.

ამოხობა
(< ) ამოჰყვება.

ამყოლი ბალახი
სარეველა ბალახი, ბალახი რომ პურის ნათესს ამოჰყვება, აეხვევა და მოედება.

ამჯავრებს
„აწუხეფს“, ვნებს, ჩაგრავს, ხელს უშლის.

ანეული
„მოხვნა დაუთესავათ“, პირველი ნახნავი.

არებიებს
ავლებინებს (მორება მოვლა).

ასთე
ასე, ამგვარად.

აფერი
არაფერი.

აფუნება
აფუება: აფუნდება აფუვდება.

აფშარა
ბოკონივითაა (იხ.), ოღონდ უფრო წვრილია და მაღალი, გვაჯილის (სულუგუნის) ჩასადებად და ყალიბად იხმარება.

აქ
აქვს; გვაქ ­− გვაქვს.

აქანე
აქ; აქანეც − აქაც.

აქიდგენეც
აქიდანაც.

აქნობამდი
აქამდის; ამ დრომდის.

აყალო მიწა
თიხა მიწა, წითელი მიწა. „სამუშაოთ მაგარია ნამეტანი. თუ გარმოაბრუნე, მერეთ გახმება, დააწუმს, დეიფშვნება“. იყენებენ ჭურის თავის დასაგლესად და ჭურჭლის საკეთებლად.

აყვე
(< აქვს-ყე) აქვს მას ისინი; აყვენ (< აქვს-ყე-ნ) აქვთ მათ ისინი (ბევრი).

ახვერდებს
ახვედრებს.

ახო
საყანედ მოქნილი ტყეგაკაფული ადგილი, „ახალი მოქნილი მიწა, ხეებს მოკაფავ, მოჭრი, შიგნი დათოხნი და დათესავ, ახოს ვეტყვით“.

ახობა
(< ) აჰყვება.

ახოვა
ახვევა; ავახოვთ − ავახვევთ.

ახტნა
ახტა.

Don`t copy text!