ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

There are currently 12 names in this directory beginning with the letter ი.

შეკვეცილი ნაცვალსახ. ის, იგი: ი ქალი.

იგენი
მრ. ისინი, იგინი: იგენს იმათ.

იკვირებს
იხეირებს, კარგად იხარებს პურეული.

იმგენს
მიცემითი ბრუნვა: იმათ.

იმდონი
იმდენი.

იმისანე
(<) იმისთანე − იმისთანა.

ისთე
ისე: იმგვარად: ისთევე ისევე.

იფქლი
ხორბლის ჯიშია, ფხიანი, მარცვალი ჯერ სცვივა, „პური კარგი იცის“.

იქინა, იქინე
იქ.

იქფება
იფქვება.

იშთილე
იჩრდილე (დაშთილვა − დაჩრდილვა.

იწევს
მოსავალს (სიმინდსა და სხვ.) იღებს (იხ. მოწევა).

Don`t copy text!