ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

There are currently 5 names in this directory beginning with the letter ჩ.
ჩავხევი
(<) ჩავჰყევი.

ჩაფი
კოკა, იყენებენ ღვინის საწყაო ერთეულად. ჩადის თორმეტ-თხუთმეტი ჩარექა ლიტრი ღვინო.

ჩახევი
(<) ჩაჰყევი.

ჩახვება
(<) ჩაჰყვება.

ჩოგანი
ღომის დასაგები. გათლილი ვიწრო ფიცარს (ან სქელი ყავარი), თავფართო და ტარიანი, ღომის ამოსაღებად და თეფშზე ან ტაბაკზე დასაგებად (დასადებად).

Don`t copy text!