მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 57 names in this directory beginning with the letter ო.
ობიშხას
ობიშხას კერი ყვარი საბატჷნც მიხვარი ვარა მუშენ ყვარი დო ვარა მუშენ იხვარი.”პარასკევს კერატი დაკოდე შაბათს მოიხმარე ან რატომ დაკოდე და ან რატომ მოიხმარე.”
ოთქუალარი
ოთქუალარი დროშე ქოთქვი მარა დროშე გაჩენდია.”სათქმელი დროზე თქვი მაგრამ დროზე გაჩერდიო.”ილაპარაკე დროზე დაჩუმდი დროზე.
ოკო
ოკო იკო ირი კოჩქ იგურუას დიხა ხვალე ბუტუქ ოკო ხაჩქასია. “ოკო იკო ყველამ ისწავლოს მიწა მარტო ბუტუმ უნდა თოხნოსო.”
ომბოლიშ
ომბოლიშ კვერი გვიანიშა ვეჭუნია (…გვიანო გჷთიიჭუნია).”ობლის კვერი გვიანამდე არ ცხვებაო.”ობლის კვერი ცხვა ცხვა გვიან გამოცხვა მაგრამ კარგად გამოცხვაო.
ონდარო
ონდარო რექინი ორდე ოკო, დოღურუქინი არძას დიხა გასწორენსია.”სანამ ხარ უნდა იყო, რომ მოკვდები ყველას მიწა გაასწორებსო.”
ონდღეშა
ონდღეშა ჭკადუშა დო ნაონდღერს ჸვანაშავა. “შუადღემდე მჭედელთან და ნაშუადღევს ყანაშიო (ყანისკენო).”
ონჯუას
ონჯუას ჩხოუ ხოლო მეხვადჷნია ყუდეშა მულას.”საღამოს ძროხაც მიხვდება სახლში მოსვლასო.”დაღამებას ძროხაც მიხვდებაო..
ონჯღორეში
ონჯღორეში ჷვილირი კოჩი სო ძირია.ონჯღორეში ნაყვილა კოჩი მის უძირუნია.”სირცხვილისგან მკვდარი (მოკლული) კაცი სად ნახეო (ვის უნახავსო).”
ონჯღორიან
ონჯღორიან რიწას ვარდენ ქუჯგუნია.”სირცხვილიან ყოფნას არ იყო ის სჯობიაო.”ონჯღორიან რინას ურინობა უჯგუნია.”სირცხვილიან ყოფნას არყოფნა სჯობსო.”
ორაგული
ორაგული მართუუს ინარაგვესია.”ორაგული მორევში ჩააგდესო.”ლოქო დასაჯეს და მორევში გადააგდესო.
ორკოლი
ორკოლი წყარს ირო ვამიღანსია.კოკა მუდამ წყალს არ მოიტანსო.
ორქო
ორქო მუზმა ჯგირი რენი თიზმა ძვირი რენია.”ოქრო რამდენადაც კარგია იმდენად ძვირი არისო.”ორქო ჭიქე რე მარა დიდი ფასი უღუნია.ოქრო პატარაა მაგრამ ფასი დიდი აქვსო.
ორქოს
ორქოს ქემშახედასიანი იშენით ვარე კმაყოფილია.”ოქროში რომ იჯდესო მაინც არ არის კმაყოფილიო.”
ოსურ
ოსურ გინულირს ჸვანა ულირი (ოდიარე მორიებული) უჯგუნია.”სახლიდან წასულ ცოლს წასული (წამხდარი ბალახმორეული) ყანა სჯობიაო.”ოსური გინულირს წყარ გინულირი ქუჯგუნია წყარი კალაპოტის ქენოდოხოდუნია დო ოსურს მუთუნი ვახვარუნია.”თავნება (გასულ) ქალს ადიდებული წყალი სჯობია წყალი კალაპოტში ჩადგება გასული ქალი კი – ვერაო (არაფერი ეშველებაო).”
ოსურეფი
ოსურეფი ირკინებუდუს დო თურქი გესხაპუნდუა.”ქალები ჭიდაობდნენ და თურქი ცეკვავდაო (ხტოდაო).”ჟირი ოსური ირკინებუდუა დო თურქი კურთალარს ინწყუნდუა.”ორი ქალი ჭიდაობდა და თურქი ხვანჯარს იხსნიდაო.”
ოსური1
ოსური ბაღანას გორუნდუა დო ინა ხუს გილახედუა.”ქალი ბავშვს ეძებდა და ის მხარზე ეჯდაო.”კაცი ცხენზე იჯდა და უნაგირს დაეძებდაო.
ოსური2
ოსური ინჯირუდუა დო ქომოლი კაჭას უჸოთანდუა.””ცოლი წვებოდაო და ქმარი კვანტს უდებდაო.”
ოსური3
ოსური ირფელს გურზუნია.”ქალი ყველაფერს გაუძლებსო.”
ოსური4
ოსური ლეხი რდასჷნი კოჩიში ღურა ქუუწი დო გემწოდირთუნია.”უქალო რომ ავად იყოს კაცის სიკვდილი უთხარი და წამოდგებაო.”
ოსური5
ოსური ოშნერი კეხის მუნგოზიმუანს მარა მოსართე ოკო ვამანჭირაფუევა.”ცოლი ასნაირ კეხს მოგაზომებს მაგრამ მოსართავი არ უნდა მოაჭირებინოო.”ოსურც ქომონჯიშო 75 კეხი მუღუნია არძას მუნუზიმუანცია ქომონც დო ნამუ მალენი თის გედგჷნცია.”ცოლს ქმრისთვის 75 კეხი მოაქვსო ყველას მოაზომებს ქმარს და რომელიც მოერგებაო იმას დაადგამსო.”
ოსური6
ოსური ქოთი ქიდგოხორუანს დო ქოთი ერჭყვიდუნსია.”ცოლი (ქალი) კიდეც დაგასახელებს და კიდეც ამოგწყვეტსო!”ქალი აშენებულ ოჯახს დაანგრევს და დაქცეულს ააშნებსო.
ოსური7
ოსური ღურუდუა დო კაბა ქომჸიდითია იძახუდუა.”ქალი კვდებოდაო და კაბა მიყიდეთო იძახდაო.”კაცი ჩამოსახრჩობად მიჰყავდათ და ცოლი ეუბნებოდა: წითელი ქოშები მიყიდეო!
ოსური8
ოსური შხვაში კებურიშ ტუტა რენია.ქალი სხვისი კერის ნაცარიაო.
ოსური9
ოსური ჩე ჯგირი რე გური უჩა ვაულუნიადა.”თეთრი ცოლი კარგია გული შავი თუ არა აქვსო.”
ოსურიშ1
ოსურიშ გინანჯირა ნაბადის ჭვიმა გიშაჸოთანსია.”ქალის დანაწოლ ნაბადს წვიმა გაატანსო.”
ოსურიშ2
ოსურიშ მუმაჸონაფალ კოჩის ჯგირი ოსხირი ოკონია.”ცოლის მომყვან კაცს კარგი დირე (სახლისა) უნდაო.”
ოსურიში
ოსურიში ფუჩიცალი რენია.”ქალის ფიცისნაირიაო.”
ოსურკოჩიში1
ოსურკოჩიში იარაღი კიჟინი (ჩილამური) რენია.”ქალის (დედაკაცის) იარაღი კივილი (ცრემლი) არისო.”ქალის იარაღი კივილიაო.
ოსურკოჩიში2
ოსურკოჩიში პატივცემა ჯოღორს ხოლო უჩქჷნია.ქალის პატივი ძაღლმაც იცისო. ოსურკოც ჯოღორ ხოლო ვამულალუანსია.ქალს ძაღლიც არ დაჰყეფსო.
ოსურს
ოსურს ხუალაში სიმწარე ქოშუდასია ბაღანას ვეირჩქინანდუა. -„ქალს რომ მშობიარობის სიმწარე ახსოვდეს ბავშვს არ გაიჩენდაო.”
ოსურსქუა
ოსურსქუა დო თოფი რხინილი ართიანცალი რენია.”ქალიშვილი და ჩახმახშემართული თოფი ერთნაირი არისო.”
ოსურქ1
ოსურქ თქუ: ემკინენ თუთა ვორექ დომკინენ – ტუტა ვორექია.”ქალმა თქვა: რომ ამწიო მთვარე ვარ რომ დაეწიო – ნაცარი ვარო.”
ოსურქ2
ოსურქ თქუა: ჩქიმ სიალალექ (ალალობაქ) ჩქიმი დუდი ჩქიმ ქომონს ვაჭარუა.”ქალმა თქვაო: ჩემმა სიალალემ ჩემი თავი ჩემს ქმარს არ აღირსაო.”
ოსურქ3
ოსურქ წოხოლენი დო უკახალენ კარიშქას ქიგეღურუა.”ქალი წინა და უკანა კარს შუა (სიარულით) მოკვდაო.”
ოსურც1
ოსურც გვერდი გიდელი ჭკუა უღუდუა დო ინა ხოლო თხაქ უჭკომუა.”ქალს ნახევარი გიდელი ჭკუა ჰქონდაო და ისიც თხამ შეჭამაო.”
ოსურც2
ოსურც მუში ლამოსი თხილანსჷ-და ვარა შხვას მუთუნც ვათხილენია.”ქალს თავისი ნამუსი თუ დაიფარავს თორემ სხვას არაფერს შეუძლია მისი დაცვაო.”სქვამი ოსურიში მათხილარი მუში სინდისი წყენია.”ლამაზი ქალის დამცველი თავისი სინდისი არისო.”ლამაზი ქალის მწყემსი მისი სინდისიაო.
ოსურცუ
ოსურცუ მუში ხანიში მეტი მუთუნი ვაფულენია.”ქალი თავისი ხნოვანების მეტს ვერაფერს დამალავსო.”
ოღალუამო
ოღალუამო მისჷთ ვადუჸუცინჷნი მუ უჩქუნია.”ტვირთიანად ვისაც არ დაუკუზია იმან რა იცისო.”
ოღურალქ
ოღურალქ ღურას ოკონია.”სასიკვდილე უნდა მოკვდესო.”
ოში1
ოში გლახა მაშიბელს ართი ჯგირი მაჩუალარი უჯგუ.”ას ცუდ მშოვნელის ერთი კარგი შემნახველი სჯობს.”
ოში2
ოში კოჩი რდუა დო ვაი უკოჩობასია.”ასი კაცი იყო და ვაი უკაცობასო.”ასი კაცი ცხენს კაზმავდა: – ვაი უკაცობასაო!
ოში3
ოში კოჩქ ოში შხური ოჭკუმუა.”ასმა კაცმა ასი ცხვარი შეჭამაო.”ასმა კაცმა ასი ცხვარი შეჭამა და ერთმა ერთი ცხვარიც ვერ შეჭამაო.
ოშიქ
ოშიქ ქოდიკინუ – ოშიქ ქოდინტირუა.”ასმა მიიწია ასი დაეტიაო.”
ოშიშა
ოშიშა გოზიმი დო ართიშა გინოჭკირია.”ასჯერ გაზომე და ერთხელ გადასჭერიო.”ათჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. (67)
ოცქვაფურ
ოცქვაფურ ჯოღორქ ჭკიდი (ქობალი) ვაჭკომუა.”საქებმა ძაღლმა მჭადი (პური) არ ჭამაო.”ოცქვაფური ივანექ ლაგვანს ქენაწიკუა.”საქებარმა ივანემ ქვევრი წაბილწაო.”ნაქებმა ძაღლმა ნიახური დაასველაო.
ოძიცეთ
ოძიცეთ ვაუბაღუნია.”სასაცილოდ არ ჰყოფნისო.”საცინლად არ ეყოფა.
ოჭკადჷრეშე
ოჭკადჷრეშე ჯოღორც მუ გჷმაღენია.”სამჭედლოდან ძაღლს რა შეუძლია გამოიტანოსო.”ძაღლი სამჭედლოდან ვერას გაიტანსო.
ოჭკუმალიში
ოჭკუმალიში ჭკუმუაში დროს ჯოღორს ხოლო ვალახჷნანია.”საჭმლის ჭამის დროს ძაღლსაც არ გალახავენო.”ჭამის დროს ძაღლიც არ გაილახებაო.
ოჭმარეს
ოჭმარეს ადრე ედირთჷნი იქი ცხენს კვიცი ფაშატი ათახვილუა.”დილით ადრე რომ ადგა იმას ცხენთან მოგებული კვიცი ფაშატი დახვდაო.”ვინც დილას ადრე ადგება საშოვარს შეხვდებაო. (17)
ოჭმარეში
ოჭმარეში გურული – ჸუჩა ირული ონჯუაში გურული – ნოდიშა ირული.”დილის გურული (ქარი) – სახლში გაიქეც საღამოს გურული (ქარი) – ნადს მიაშურე.”
ოჭუმარეში
ოჭუმარეში საკაკალო დო ბოშალაში ჩილია.”დილის წასახემსებელი და ბიჭობისდროინდელი ცოლიო.”
ოხვამეშე
ოხვამეშე ღურელი ვედირთუნია.”ეკლესიიდან მკვდარი არ დაბრუნდებაო.”სასაფლაოდან მკვდარი აღარ გამობრუნდებაო.
ოხორს
ოხორს ფულუნდესია დო სამუარხოს იჩიებუდესია.”სასახლეში მალავდნენ და სამოახლოში კი ლაპარაკობდნენო.”
ოხურიის
ოხურიის ღეტამაქ ვეშუუა.”ხუროს სახელოსნოში ტაბიკი ვერ იშოვესო.”მჭედელს დანა არა ჰქონდა ფეიქარს – ხელსახოციო.
ოჯახი
ოჯახი ოსურიში რენია.”ოჯახი ქალისა არისო.”
ოჯახიში
ოჯახიში გამაბახებელ გინორტებულ ოსურს ბურჭული ქეკადინესია. “ოჯახის გამაბახებელ გაქცეულ ქალს ცულიც გადააყოლესო.”
ოჯუნალი
ოჯუნალი პიჯი გაფურტინალო მუშენი გინიბრთინუავა.საკოცნელი პირი საფურთხებლად რად გავიხადო?

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!