მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 15 names in this directory beginning with the letter ჟ.
ჟანგი
ჟანგი რკინას ჭკუმუნცჷ დარდი – გურცჷ.ჟანგი რკინას ჭამს დარდი – გულსაო.
ჟვაბუ
ჟვაბუ ირო წყარს რე მარა სუფთა ვარენია.”გომბეშო ყოველთვის წყალშია მაგრამ სუფთა არ არისო.”
ჟი
ჟი ცა დო თულო დიხავა.”ზევით ცა და ქვევით მიწაო.”
ჟიდოჟი
ჟიდოჟი დირძღუა.” ზეზეულად გაძღაო.”
ჟინოსქუა
ჟინოსქუა ჭკის ვაჭკომუნსია ქოშქირენს-და ჭირს ოჭკომუნსია.”თავადიშვილი მჭადს არა ჭამს თუ შია ჭირსაც შეჭამსო.”აზნაური მჭადს არა ჭამს მოშივდება – ჭირსაც მომჭამსო! (61)
ჟინოსქუაქ
ჟინოსქუაქ ოლაგეშ კარს მიკილუდა ხუთ მანათიშ ზარალ გაღოლე აშო მინილუდა – ვითიშია.”ბატონიშვილმა ჭიშკართან თუ გაიარა ხუთი მანეთის ზარალი დაგემართება აქეთ თუ შემოვიდა – ათისაო.”აზნაურის სტუმრობაო ნუ გგონია ხუმრობაო. (64)
ჟინოსქუაცალო
ჟინოსქუაცალო ირჯებუნია.”თავადიშვილივით იქცევაო (“გაისარჯებაო”).
ჟირ1
ჟირ დღაშ სიცოცხლეშ გურიშენი დადიაქ ჯოღორიშ ხორცი ჭკომუა.”ორი დღის სიცოცხლის გულისთვის დადიანმა ძაღლის ხორცი შეჭამა.”
ჟირ2
ჟირ კუჩხის ქოთომ ხოლო გერენია.”ორ ფეხზე ქათამიც დგასო.”ქათამივით ორი ფეხი აბია.
ჟირ3
ჟირ ჩიჩიექ გეგუთიშ (ბანძაშ) მინდორც ვეგინტირუა.”ორი გლახაკი გეგუთის (ბანძის) მინდორზე ვერ დაეტიაო.”ჟირი ჩიჩიექ ხონს ვამშენტირუა.”ორი გლახა ხონში არ დაეტიაო.”სამგორის მინდორზე სამი ბებერი ვერ ეტეოდაო.
ჟირ4
ჟირ მეძუძურ-შქასია ბაღანაქ (მორდილქ) შქირენს ქემშაღურუა.”ორ ძიძას შორის ბავშვი შიმშილით მოკვდაო.”ჟირი ძიძეში შქას ბაღანაქ დიშქვიდუა.ჟირი მეძუძურიშ შქას ჩქიჩქჷქ ქაშაღურუა.”ორ ძიძას შუა ბავშვი დაიხრჩოო.” ცხრა ძიძის ხელში ყმაწვილი შიმშილით მოკვდაო.
ჟირი1
ჟირი მასარიშა ღობერი ვემკიღობენია.”ორ მესერს ღობე არ მიეღობებაო.”ართი ბარჯგიშა ჭინი ვემკიღობენია.”ერთ სარს წკნელი არ მიეღობებაო.” ართი ბარჯგიშა ღობერი ვემკიღობენია.ართ ჯგუნჯგიშა ვემკიღობენია.”ერთ სარზე ღობე არ შემოიღობებაო.”ერთი ცხვარი ფარა არ არისო
ჟირი2
ჟირი კურდღელიშ მაჭოფალც ართი ხოლო ვაჭოფენია.ჟირიში მაჭოფალც ართიქჷთი ვაჭოფუა.ჟირიში მათხოზინეს ართიქ ვაჭოფუა.ორი კურდღლის მადევარი ვერც ერთს ვერ დაიჭერსო.
ჟირი3
ჟირი შაურიშა ყვარჷნდჷ დო მანათიში საპონც მიბონუანდუა. “ორ შაურად კოდავდა და მანეთის საპონს ხმარობდა დასაბანადო.”ვირის დამკოდავს საპონი მეტი ეხარჯებოდაო.
ჟირშა
ჟირშა ღურას ართიშა ღურა უჯგუნია.”ორჯერ სიკვდილს ერთხელ სიკვდილი სჯობიაო.”

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!