მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 10 names in this directory beginning with the letter რ.
რაგადი
რაგადი საქმეს ვახვარუნია.”ლაპარაკი საქმეს არ შველისო.”რაგადის ჭკუა ვაუღუნია.”ლაპარაკს ჭკუა არა აქვსო.”საუბარ-საუბარაო ეს დღე კი გაიპარაო.
რაშის
რაშის (ცხენს) ჭკადუნდესია დო გორდიქ ხოლო კუჩხი გაფიცხინუა (გაბიძღინუა) – მა ხოლო დობჭკადითია.”რაშს ჭედდნენო და ბაყაყმაც ფეხი გაიშვირა (გაბზიკა) – მეც დამჭედეთო.” ბედაურებს ჭედავდნენ და ბაყაყმაც ფეხი აიშვირაო.
რგილით
რგილით ბჭუნცია დო ჩხეთია.”ცივიც მწვასო და ცხელიცო.”
რკინა
რკინა ხოლო დიშირუნია.”რკინაც გაცვდებაო.”ქვა რომ ქვა არის დაიჭექებს და გასკდებაო.
რუსიქ
რუსიქ “ნიჩევო” „ნიჩევოთი” ჩხუპი წაგუა.”რუსმა „ნიჩევო” „ნიჩევოთი” ომი წააგოთ.”
რუსიშ
რუსიშ ღურელს – საწებელი ირფელს ჭკომუნს აწუდგენი.”რუსის მკვდარს – საწებელი ყველაფერს ჭამს რაც უნდა დაუდგა წინ.”
რჩინაფაქ
რჩინაფაქ კოს კარიშ გინელას მაჭიშუა.”სიბერემ კაცს ჭიშკართან (კარზე გადასვლის დროს) მოუსწროო.”
რჩინჷს
რჩინჷს პუხუ ამონკანსია.”მოხუცს ზურგი (კუზი) ამძიმებსო.”
რძღელი
რძღელი ჸანჭიცალო რენია.”მაძღარი (აბრეშემის) ჭიასავით არისო.”
რჯოგჷნი
რჯოგჷნი ი კოჩიში ულა ჩარხი-ჩარხით ალგასჷმენია დო ჭკომუა – ჭკაპი-ჭკაპით.”რომ გძულს იმ კაცის სიარული ჩარხუნად ჩაგესმის და ჭამა – ჭკაპო-ჭკაპადო.”ვინც არ გიყვარს მისი სიარული ბრაგა-ბრუგია და ჭამა ხრაშა-ხრუშიო.

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!