მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 18 names in this directory beginning with the letter ტ.
ტაბაჩა
ტაბაჩა კასილიშა ოშქურუ ართის უკასუშა – ოშის.”დატენილი დამბაჩისა ერთს ეშინია დაუტენავისა – ასს.”ცარიელი თოფისა ორს ეშინია გატენილის – ერთსაო.
ტარკალე
ტარკალე ოში კოს ვაარჩვე.”ტიტველს ასი კაციც ვერ გაძარცვავს.”ტიტველა კაცი ცხრათ ვერ გაცარცვესო.
ტაროზის
ტაროზის ფარფალია ხოლო გაგთოფურინჷნსია.”დარში პეპელაც კი გამოფრინდებაო.”
ტაშტიქ
ტაშტიქ ქუდანთხ ხმაქ გოლუა.”ტაშტი დავარდა ხმა გავარდაო.”ტაშტიქ ქუდოლუ დოტირხუ დო ვატირხუნი ხონარი იშენი გუტუა.”ტაშტი დავარდა გატყდა თუ არ გატყდა ხმა მაინც გავარდაო (“გაუშვაო”).ტაშტი გატყდაო და კი არ გატყდა ხმა გავარდაო.
ტურა1
ტურა ზღვას მიშმაფსუანდუა.”ტურა ზღვაში შარდავდაო.”
ტურა2
ტურა ტყაბარელქ მინორინაფილ კოს უწუა: იშენ ქოგიჯგუქია. “გატყავებულმა ტურამ ჩასიძებულ კაცს უთხრაო: მაინც გჯობივართ.”
ტურა3
ტურა ღურუდუ დო ოქოთომეშა მეუღუდუ დუდია.”ტურა კვდებოდა და საქათმისაკენ მიჰქონდა თავიო.”ტურაქ ღურა დაჭყუა დო – დუდი ოქოთომეშე ქომიღოლითია.”ტურა კვდებოდაო და – თავი საქათმისკენ მიყავითო.”მელა კვდებოდა და თავი საქათმისკენ მიჰქონდაო.
ტურაქ
ტურაქ შხურიშ ქვათილას ქეკადინუა.”ტურა ცხვრის დუმას გადაჰყვაო.”
ტყა
ტყა ხუჯამი რენია.”ტყე ყურიანი არისო.”მინდორი თოლამი დო ტყა ჸუჯამია.”მინდორი თვალიანია და ტყე – ყურიანი.”ტყას ხოლო ჸუჯი ჩანსია.”ტყეს ყური აბიაო.”ტყუ ყურიანია მინდორი – თვალიანიო.
ტყასჷ
ტყასჷ რდი დო ტყა ვაძირიაო?!”ტყეში იყავი და ხე (ტყე) ვერ ნახეო?!დათვსა ხედავდნენ და კვალს ეძებდნენო.
ტყაში
ტყაში ნარდის ქოგუნია.”ტყეში გაზრდილს ჰგავსო.”
ტყვიას
ტყვიას კიბირით ჭოფენსია.”ტყვიას კბილით იჭერსო.”
ტყურა1
ტყურა დოხუნას ტყურა ულა უჯგუნია.”ტყუილა ჯდომას ტყუილა სიარული სჯობიაო.”ტყურა ჯინას ტყურა რულა უჯგუნია.”ტყუილად ცდას ტყუილად რბენა სჯობიაო.”ცუდად ჯდომას ცუდად შრომა სჯობიაო.
ტყურა2
ტყურა დუს ვეფულუნსია.””ტყუილი თავს არ დამალავსო.”სიცრუე დილამდეო და სიმართლე შვილიშვილამდეო.
ტყურა3
ტყურა წყარიში კაკმა რენია.”ტყუილი წყლის ნაყვა არისო.”
ტყურათ
ტყურათ გერენია ჟირ კუჩხის.”ტყუილად დგას ორ ფეხზეო”
ტყურაშ
ტყურაშ მარაგადეს მართალს ხოლო ვადუჯერენანია.ტყუილის მთქმელს მართალს აღარ დაუჯერებენო.
ტყურეფითი
ტყურეფითი ვიშო მიდურქი აშო ვადგართინე ვარა.”ტყუილებით იქით წახვალ აქეთ ვერ დაბრუნდები თორემ.”ტყუილით ქვეყანას მოივლი მაგრამ უკან ვეღარ დაბრუნდებიო.

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!