მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 6 names in this directory beginning with the letter ყ.
ყაზაყიში
ყაზაყიში ნდობა დო თხომუში ლაკვაჩხირია.”ყაზახის ნდობა და თხმელის ნაკვერცხალიო.”
ყაზახიქ
ყაზახიქ ხატის ქემიარჩქვანუა დო ფიციშ (ნახაფულიშ) ხოთამა დუჭყუა.გლეხი ხატს შეეჩვია და ნაფოტის სროლა დაუწყოო.
ყვარიას
ყვარიას ხოლო მუში მართვე მოწონსია.ყვავსაც თავისი ბახალა მოსწონსო.
ყვარიაშ
ყვარიაშ ბედი უღუნია.”ყვავის ბედი აქვსო.”
ყურდგელიში
ყურდგელიში მათხოზინექ სქვერი ჭოფუა.”კურდღლის მადევარმა შველი დაიჭირაო.”
ყურდგელც
ყურდგელც გიოჸუცინალქ ვაშუუა.”კურდღელმა ჩასაცუცქი ვერ იშოვაო.”

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!