მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 48 names in this directory beginning with the letter შ.
შარა1
შარა ნაშარუსია დო წყარი ნაწყარუსია.გზა ნაგზაურს წყალი ნაწყლურსო.
შარა2
შარა ორთუუს გილარენი თი კოჩიში ბიძგი მუთუნც ნიშნენცია.”გზაჯვარედინზე რომ დგას იმ კაცის ბიძგი რაიმეს (რაღაცას) ნიშნავსო.”
შარას
შარას გილაიხვილუაფუდას თიჯგუა რენია.”გზაზე გეპოვნოს (წასწყდომოდე) ისეთი არისო.”
შარვალს
შარვალს ეშე გემგონწყუნქია.”შარვალს ზევით აგხდიო.”
შერი
შერი ინა ვარენია მიქით ჸვანა ორთვალს გილედუა, შერი თინა რენია მიქით თის ეამხანაგუანი.”შტერი ის არ არისო ვინც ყანა სახურავზე დაიდოთ (“შემოიდოო”) შტერი ის არისო ვინც მას შეუამხანაგდაო.”
შიში
შიში სი ქუმოძირი დო რულას (რტინას) მა გოძირანქია.”შიში შენ მაჩვენე და გაქცევას მე გიჩვენებო.”შიში მიჩვენე მუხლს გიჩვენებო.
შონე
შონე მაძირაფუქ ეჭოფუა.”სვანეთი მნახავმა აიღოო.”
შონს
შონს ჸუჯი სო გიღუნია კითხესია დო მაჟია ხუჯიშა გინშიჭირინდუა ხე.”სვანს ყური სადა გაქვსო კითხესო და მეორე ყურისკენ გადაიწვდინაო ხელი.”
შონქ
შონქ თქუუა: არძაქ შქას (ირკოჩქ ოშქაბანეთ) დიმჯირათია. “სვანმა თქვაო: ყველა შუაში დავწვეთო.”
შორიში
შორიში მოჯგირეს ბოლოში ნტერი უჯგუნია.შორეულ მოყვარეს ახლობელი მტერი გერჩიოსო.
შპიონ
შპიონ კოსია მახინჯი უჯგუნია.”დამსმენ კაცს ქურდი სჯობიაო.”
შუმილობას
შუმილობას კოჩი მართალს თქუანსია.”სიმთვრალეში კაცი მართალს (იტყვისო) ამბობსო.”ღვინო კაცს სწორეს ათქმევინებსო.
შუმილს1
შუმილს ეკოჯიკაფა გაკონია.მთვრალს წაბიძგება არ სჭირდებაო.
შუმილს2
შუმილს ზღვა ბირგულიშა მაანჭუნია.”მთვრალს ზღვა მუხლამდე სწვდებაო.”
შური1
შური კიბირით უკებუნია.სული კბილით უჭირავსო.
შური2
შური მაზაკვალს ქიმეჸიდუა.ეშმაკს მიჰყიდა სული.
შური3
შური მეუბარენ ეკირთუნია.”სული რომ შეუბერო წაიქცევაო.”
შური4
შური ტიბუ რენია.”სული ტკბილია”
შურიშია
შურიშია რენია.”სულსწრაფი (სულმოკლე) არისო.”სული გვამში არ უდგება.
შქირენა
შქირენა იჸიინდა ქობალი ვარა ბჭკუმათია.”შიმშილი თუ იქნება პური მაინც ვჭამოთო.”შქირენაქ იჸუადა ელარჯი ბჭკუმათია.”შიმშილობა თუ იქნა ელარჯი ვჭამოთო.”შქირენა წანას ჩხვერიშ ღუმუ დო ჸვალი ხოლო იჭკომენია.”შიმშილობის წელს ჩხვერის (ღომის) ღომი და ყველიც იჭმევაო.”
შქირენას
შქირენას გიშაგორუა ვაუჩქუნია.”შიმშილმა გამორჩევა არ იცისო.”
შქირენს
შქირენს ელაჭკუმაფუ ვაკონია დო ლურს ორთუმელია.შიმშილს საწები არ უნდა და ძილს სასთუმალიო.
შხვაში1
შხვაში გაჭირება შხვას მუ უჩქუნია.”სხვისი გაჭირვება სხვამ რა იცისო.”შხვაში ჭუა შხვას ვააჭუნია.”სხვისი ტკივილი სხვას არ სტკივაო.”
შხვაში10
შხვაში სქუაშ მარდუალი წყარიშ მაჩხვარალი (მაკაკალი) რენია.”სხვისი შვილის გამზრდელი წყლის მცეხვავი (მნაყველი) არისო.”
შხვაში11
შხვაში ფითქის ნჷმ მიშურქე კითისია.”სხვის ფაფაში თითს ნუ ურევო.”
შხვაში12
შხვაში ღალატით დუსჷ ღალატენქია.”სხვისი ღალატით თავს ღალატობსო.”
შხვაში13
შხვაში ღვინი დო ქობალით (სანთელი დო საკმელით) ჩქიმი ღურელი ვოჩხონევა.”სხვისი პურ-მარილით (სანთელ-საკმევლით) ჩემი მკვდარი ვაცხონეო.”სხვისი პურ-მარილით ღმერთო ჩემი მკვდარი აცხონეო!
შხვაში14
შხვაში ღურელი მეზობელს ლურენჯო მიოჩქუდუა (აძირედუა).”სხვისი მკვდარი მეზობელს მძინარედ მიაჩნდაო (ეჩვენებოდაო).მეზობელს მეზობლის მკვდარი მძინარე ეგონაო.
შხვაში15
შხვაში წიწილენს ყვარილს მეუხუნუანა დო ვართი მუმულსია.”სხვის წიწილებს ყვერულს მიუჩენენ (მიუსვამენ) და არა მამალსო.”
შხვაში16
შხვაში ჭყვიტეს ქარწყე მუშ კილაბურგონილს ვარია.”სხვის ჭუჭრუტანას ხედავს თავის გამონგრეულს არაო.”თავის თვალში ძელს ვერ ამჩნევს სხვისაში ბეწვსა ხედავსო.”
შხვაში17
შხვაში ჭუა შხვას ვაჭუნია.”სხვისი ტკივილი სხვას არ ტკივაო.”
შხვაში18
შხვაში ხეთი ძიგირი ეფი ოსოფალი რენია.”სხვისი ხელით ეკალი ადვილი მოსაგლეჯი არისო.”სხვისი ხელით ჭინჭარი ადვილი მოსათხრელიაო.
შხვაში19
შხვაში ჯგირიშა სქანი გლახა ქოისხუნუდასია.”სხვის კარგს შენი ცუდი გერჩივნოსო.”შხვაში ორქოსი სქანი ლინჯი უჯგუ.”სხვის ოქროს საკუთარი სპილენძი სჯობია.”შხვაში ხაჭაპურს ჩქიმი ჭკიდი მისხუნუნია.”სხვის ხაჭაპურს ჩემი მჭადი მირჩევნია.”სხვის კარებზე ნაზუქის ჭამას მირჩევნია ჩემ სახლში ნაცარი ვშუშოო.
შხვაში2
შხვაში იმენდით შქირენული ქოდოსქიდუქია.”სხვისი იმედით მშიერი დარჩებიო.”
შხვაში3
შხვაში ლაკვატა (ტახანა) ეფი (ლექინ) ოჸოთამალი რენია.”სხვისი ჯოხი ადვილი სასროლი არისო.”შხვაში ღურელი ადვილი ონგარალი რენია.”სხვისი მკვდარი ადვილი სატირელიაო.”სხვისი ჭირიო – ღობეს ჩხირიო.
შხვაში4
შხვაში მაზირებელქ თითონ ქჷდოსქიდუა უზიარებუო.”სხვისი მაზიარებელი თვითონ დარჩაო უზიარებელი.”შხვაში მაზიარებელს ზიარებას ვაშუა.”სხვისმა მაზიარებელმა ზიარება ვერ იშოვაო.”სხვათა მაზიარებელი მოკვდა უზიარებელი.
შხვაში5
შხვაში მაჯინეს მუში უდინუნია.”სხვის შემყურეს თავისი ეკარგებაო.”
შხვაში6
შხვაში ნანძგილა ჭუბურს ჭკომუნს.”სხვისი ხელით დარჩეულ წაბლსა ჭამს.”
შხვაში7
შხვაში ოსური მეტ სქვამი რენია.”სხვისი ცოლი უფრო ლამაზი არისო.”
შხვაში8
შხვაში ოსურიში მენდოვა ლოგინი ვემკიკეთავა (ვემკიდგავა).”სხვისი ცოლის იმედად ლოგინი არ გაიკეთოო.”სხვისი ცოლის მოიმედე ლოგინს ნუ იფართოვებო.
შხვაში9
შხვაში ოლალჷ ეფი ეჲოჭოფალი რენია.”სხვისი ტვირთი ადვილი ასაწევი არისო.”
შხვაშის
შხვაშის ქექეთ ნჷმ რაგადა სქანი გაჸუაფუ მონკა.”სხვისას ადვილად (მსუბუქად) ნუ ამბობ შენი შეგექნება მძიმე.”
შხური1
შხური ეფას ქიჸიდეს დო ჯოღორი ვარდასია – ათმაჯინედეს.”ცხვარი იაფად იყიდეს და ძაღლი არ იყოსო – ქვევიდან შეჰყურებდნენ.იმერელმა ცხვარი იყიდა და მალიმალ დუმას უსინჯავდა თხა არ გამოდგესო.
შხური2
შხური შხური რენია გეჲოლ-და ფური რენია.ცხვარი ცხვარია თუ გაცხარდა – ცხარეაო.
შხური3
შხური ჯოღორს ძალით ითხოზინუანსია.”ცხვარი ძაღლს ძალით იდევნებსო.”
შხურიში1
შხურიში სქუა ჯოღორი დღას ვაჸოფე.”ცხვარის შვილი ძაღლი არასდროს ყოფილაო.”
შხურიში2
შხურიში ქვათილას ჭიქე ტურაქ ეკადინუა.”ცხვრის დუმას პატარა ტურა გადაჰყვაო.”
შხურქ
შხურქ არძაშ წოხოლე მიოპეტელუა დო არძაშ ბოლოს გუტესია.”ცხვარმა ყველაზე ადრე დაიკიკინა და ყველაზ ბოლოს გამოუშვესო.”

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!