მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 33 names in this directory beginning with the letter წ.
წამიანშოთი
წამიანშოთი (საწმოხონოთ) ოკო ფიქრენდას კოჩია.”მომავლისათვის უნდა ფიქრობდეს კაციო.”
წანეფი
წანეფი ვამორჩინუანა მორჩინუანა ცხოვრება.” წლები არ გვაბერებს გვაბერებს ცხოვრება.”
წარს
წარს კაბმეშიში ტყები მიკოჭაბუნია.”წარბზე კამეჩის ტყავი აკრავსო.”
წეირს
წეირს კამბეშო მჷგოძირუანსია.რწყილს კამეჩად მოგაჩვენებს.
წვირეს
წვირეს უჩხირკედა ირო ახაშო ანთხუნია შური.”ნაგავი თუ ქექე (ნაგავს თუ უჩხიკინე) სუნს ყოველთვის ხელახლა გაუშვებსო.”
წიარიშ
წიარიშ ნაშულიდა ყურდგელი მეძებარქ ოჭოფუა.”მწევრისაგან დაღლილი კურდღელი მეძებარმა დაიჭირაო.”
წისქვილიში1
წისქვილიში სქიბუცალო ირთუნია.”წისქვილის ქვასავით ტრიალებსო.”ციბრუტივით ტრიალებს.
წისქვილიში2
წისქვილიში ღორეს წყარს მეუშქვანქჷნი სქიბუს ოკო ეხვეწე ვაგაჩენდასჷნი.”წისქვილის ღარში წყალს რომ მიუშვებ დოლაბს უნდა ეხვეწო არ გაჩერდეს.”წისქვილს წყარი მეუშქვიდა ბარბალი ხვეწებათ ვაგგაჩემინენია.”წისქვილს წყალი თუ მიუგდე ბორბალს ხვეწნით ვერ გააჩერებო.”
წიფური
წიფური ვართი ბარო ირგუ დო ვართი ტაროვა.”წიფელი არც ბარად ვარგა და არც ტარადო.”
წიწილენს
წიწილენს დამორჩილს ეჲარკენანია.”წიწილებს შემოდგომაზე დათვლიანო.”ბოლო გამოაჩენს საქმესაო.
წკირიშ
წკირიშ წიმნაბადუქ წკირს ოკო ქიმწოღურასია.წკირიში წჷმნაბადის წკირიში წჷმოღურა უსხუნუნია.წკირის წვერზე დაბადებულს წვირის წვერზე სიკვდილი ურჩევნიაო.
წკონდა
წკონდა წყარი სახეს გოძირანსია.”ანკარა (წმინდა) წყალი სახეს გაჩვენებსო.”
წკუნწკი
წკუნწკი კოჩი დღას ვეგვანუნია.”ძუნწი კაცი არასოდეს გასუქდებაო.”
წმინდა
წმინდა გიორგიშ ოხვამერს (საქონელს, შხურს) ნგერი ფარჩა-ფარჩაც) არიგენდუა (ირზენდუა).”წმინდა გიორგის სალოცავს (საქონელს, ცხვარს) მგელი გულუხვად არიგებდაო (იძლეოდაო).”
წონა
წონა ვაიღუნდა სასწორს მუშენ გედირთჷქია.”წონა თუ არა გაქვს სასწორზე რაღად დგებიო.”
წონებელა
წონებელა კოჩი წონება-წონებათი დირჩინუნია.”წუნია კაცი წუნება-წუნებით დაბერდებაო.”წუნია კაცი და ქალი წუნიობაში გამოღამდებიანო. წონებელას – ვართი გვერდია.”წონებელას – არც ნახევარიო.”წონებელაშ თიას ოკორდჷნია.”წუნიას წილს (ლუკმას) აკლდებაო.”წონებელას მურკესია.წუნიას აკლდებოდესო.
წოხოლე
წოხოლე მიოღვარუნი თი ჩხოუ ბოლოს ჭვალესია.”პირველად (“უწინ”) რომ დაიბღავლა ის ძროხა ბოლოს მოწველესო.”
წოხჷლეიანი
წოხჷლეიანი ბედი დო უკულიანი – გვერდი.”წინანდელი ბედი და მერმინდელი – ნახევარი.”
წურბელაცალო
წურბელაცალო ვამგაშორინენია.”წურბელასავით ვერ მოიშორებო.”
წყარიშ1
წყარიშ მოღალირს (მჷნაღელს) წყარი მიდეღანსია.”წყლის მოტანილს წყალი წაიდებსო.”ქარის მოტანილს ქარი წაიღებს
წყარიშ2
წყარიშ ნაშქვიდასია წყარს გინუშოლუანდესია (დიკმაბუნდესია არზენდესია).”წყალში დამხრჩვალს წყალს აპკურებდნენო (ასხამდნენო აძლევდნენო).”
წყარიშა
წყარიშა გელაიჸუნანს წყარს ვარჩანსჷნი თეში აშო გეკოიჸუნანსია.”წყალზე ჩაგიყვანს წყალს არ დაგალევინებს ისე აქეთ ამოგიყვანსო.”კაცს ყურზე ხელს წაავლებს წყალზე წაიყვანს არ დაალევინებს და ამოიყვანს.
წყარიში
წყარიში შქვიდელს ეკი გორუნდესია.”წყალში დამხრჩვალს აღმა ეძებდნენო.”
წყარიში1
წყარიში კაკუაჯგურა რენია.”წყლის ნაყვის მსგავსი არისო.”წყალი ნაყე ნაყე ისევ წყალი იქნებაო.
წყარიში2
წყარიში მაშქვიდუუ ჩხვერკის ოპოტინუდუა.”წყალში მახრჩვალი ხმელ ტოტს ეპოტინებოდაო.”წყალწაღებული ხავსს ეჭიდებოდაო
წყარიში3
წყარიში მელე გეედეე დო წყარიშ მოლე გეგოსქიდჷნია.”წყალგაღმა შეედავე და გამოღმა შეგრჩებაო.”გაღმა გაედავე გამოღმა დაგრჩებაო.
წყარს1
წყარს გეძუდას ქოღირუნია.”წყალს მიჰქონდეს (იდოს) ღირსი არისო.”
წყარს2
წყარს გიშელ დო დაჩხირს ქიმშანთხუა.”წყალს გადაურჩა (გამოვიდა) და ცეცხლში ჩავარდაო.”ვაის გავეყარე უის შევეყარე.
წყარს3
წყარს გაუთამამა ჸა ვაუღუ ხე მეთხე.”წყალს ნუ გაუთამამდები. ტოტი არა აქვს ხელი რომ მოჰკიდო.”წყალში მოსიარულეს ცალი ფეხი სამარეში უდგასო.
წყარსინდის
წყარსინდის ქუა ქაჸათია, ქუმოხვადჷ-და ჯგირია დო ვარდა ქუა ქუას მიაძინუნია.”წყლის ჩიტს (იხვს) ქვა ესროლეთ, თუ მოხვდა კარგი და თუ არა ქვა ქვას მიემატებაო.”
წყირს1
წყირს აქლემს გვიოხაფუანსია.”რწყილს აქლემს მოაგებინებსო.”რწყილს დააწვენს და აქლემს აშობინებს.
წყირს2
წყირს კუჩხის ვეგედგჷნსია.რწყილს ფეხს არ ადგამს.
წყირს3
წყირს ტყაბარანსია.”რწყილს ატყავებსო.”რწყილს ტყავს გახდის რუმბად იხმარს.

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!