მთის კილოთა ლექსიკონი

There are currently 8 names in this directory beginning with the letter ჰ.
ჰა
კითხვის შორისდებული (როცა კარგად ვერ გაიგონებენ რასმე).

ჰაზირ, აზირ
თ. (ნაწილაკი). უკეთესი კი არის.

ჰაი-ჰაი რო
(ყ. 10, 10 ქვ.) რა თქმა უნდა.

ჰაჲ-ჰაჲ
თ., აჲ-ჰაჲ მოჴ., აჲ-ჰაჲ, ჰაჲ-ჰაჲ მთ. კი, კი, რა თქმა უნდა („ჰაი-ჰაი ხევში არ იციან, იციან აჲ-ჰაჲ).

ჰაჰაი! თქვე დიაცებო
(ყ. 242, 16). ჰილე, ჸიჰილე ნ. ლე.

ჰა
მოჴ. ა?

ჰიჰუ
ჴ. ნ. ჸიჰიუ.

ჰოლე
ჴ. დიაღ. ნ. ლე.

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!