მთის კილოთა ლექსიკონი

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter ჲ.
ჲაწ
თ., აწ (ძვ. ქართ.), ვეწ ჴ., აქ ჴ. ეხლა.

ჲახლ
თ. იგივეა, რაც ჲაწ.

ჲეგ
თ. ნ. ეგ.

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!