მთის კილოთა ლექსიკონი

There are currently 5 names in this directory beginning with the letter ჸ.
ჸა-ჸა
ჴ., თ. გაკვირვების შორისდებული: ჸა-ჸა, რაჴლ კაც ყოფილ! ჸა-ჸა მოჴ. იგივე.

ჸიპუ, ჰიჰუ
ჴ. დამუქრების ან ნიშის მოგების გამომხატველი შორისდებული.

ჸიწიწაჸი
თ., საპირე ჴ., ფშ., გუდ., მთ., მოჴ. ლეწვაში ჴარების პირის ასაკრავი წნელი (ძნა რომ არ შეჭამონ).

ჸუჶაი
თ. ნ. ფუჰაჲ.

ჸჰუ
ნ. აჰუ.

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!