მთის კილოთა ლექსიკონი

There is currently 1 name in this directory beginning with the letter .
რ მოგდისა?
გუდ., მოჴ., თ., ფშ. ასე ეძახის ცოლი ქმარს და ქმარი ცოლს. ნამდვილი სახელის დაძახება სირცხვილია. მთიულეთში: ეჲ ! რ გეყურება? (ან გვარეულობით ეძახიან). „ფშაველი ქმარი და მისი ცოლი ისე დაბერდებიან, რომ ერთმანეთს სახელს არ დაუძახებენ. სახელის დაძახება უნამუსობად, სირცხვილად მიაჩნიათ. ათასში ერთი გამვლელ-გამომვლელი თუ არ დაემორჩილება ამ ჩვეულებას. „როდესაც «არ მოგდისა» იძახის ფშაველი, ეს იმის ნიშანია, რომ ცოლს ეძახის“ (ვაჟა, „ივერია“, 1886, №34).

აკაკი შანიძე, მთის კილოთა ლექსიკონი

ლექსიკონში შესულია ის სიტყვები და განმარტებები, რომელიც ავტორმა მოიპოვა 1911 და 1913 წლებში ჩატარებული მივლინებების დროს.

აკაკი შანიძე, თხზულებანი, ტ. 1, თბილისი, 1984 წ.

ელექტრო ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

Don`t copy text!