ფერეიდნული ლექსიკონი

-
There are currently 0 names in this directory beginning with the letter Დ.

There are no entries in this directory at the moment


ქართული დიალექტოლოგია
შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე