ფშაური ლექსიკონი

ფშაური დიალექტის ლექსიკონი
შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

There are currently 468 names in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries

Don`t copy text!