ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.

There are currently 14 names in this directory beginning with the letter ი.


შეკვეცილი ნაცვალსახ. ის; იმ.

იმაად, იმად
იმიტომ; იმისთვის.

იმასოოდ
სწორედ იმას (იხ. -ოდ),

იმაჩიით
(< იმა-ში-ით) იქიდან.

იმთვენი
(< იმოდენი) იმდენი.

იმი
იმით: იმი დაიწყ სრევა.

იმით
იმიტომ: იმით ხქონდის იმის ჯავრ.

ისი
ა) ის იგი; ბ) ისიც; ისი ქალს... წაუყვანავ − ისიც ქალს წაუყვანია; გ) ისივ მისულ... წაუყვანავ − მისვლისთანავე წაუყვანია.

ისრ
ზმნს. ისე: ისრევ − ისევ.

იქავ(ა)
ისევ: დაიწყ იქავ − ისევ დაიწყო; იქავ გაიქცევის − ისევ გაიქცევა.

იქამს
შვრება, იზამს.

იქი, იქით
(< - იქ-ით) იქიდან.

იქითი
ა) იქით, ცოტა იქით; ბ) იქით, გადაღმა: იქით მჴაროზეით − იქით მხარიდან.

იქნებო
იქნებოდა.
Don`t copy text!