ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.

There are currently 6 names in this directory beginning with the letter ო.

ოდ-ოდენეები
გაორკეცებული ოდენა (იხ. ჴელის ოდ-ოდენეები).

ოჟი
ვაჟი; მრ. ოჟები − ვაჟები.

ორ
ვარ; ორთავ − ვართო.

ორშიანი
შალის ქსოვილის ერთგვარი სახე, ორპირად ნაქსოვი.

ოჴშამი
ვახშამი; ოჴშამთ უკვენა − მეორე ვახშამი, პირველი ვახშმის შემდეგ მეორედ ჭამა მჩეჩელთა ნადის მიერ.

ოჴშმობა
ვახშმობ: ოჴშმობისას − ვახშმობის დროს, ღამე.
Don`t copy text!