ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.

There are currently 5 names in this directory beginning with the letter ძ.

ძაბი
ძაფი (მატყლის დართულ ძაფს ნაჭერი ჰქვია, ხოლო ნაჭრის ნაწყვეტს − ძაბი).

ძალია
ზმნს. ძალიან.

ძევა
ძებნა: მიძევდიან − მეძებდნენ ხოლმე.

ძნის აგება
ძნის დაზვინვა.

ძრახ-დ
იხ. აძრახდომა.
Don`t copy text!