ჯავახური დიალექტის ლექსიკონი

შემდგენლები: ი. გიგინეიშვილი, ვ. თოფურია, ი. ქავთარაძე

-
There are currently 252 names in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entries