ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 7 names in this directory beginning with the letter ნ.


ნაირხმიანი
სხვადასხვა ხმების, ბგერების შემცველი

ნაქუხარი
იგივეა, რაც ნაქუხი

ნაქუხი
რამაც იქუხა

ნახევარხმად
დაბალი ხმით, ჩუმად, ხმადაბლა

ნახმევი
რაიმე ხმის ანარეკლი, გამოძახილი, – ექო

ნუღნუღებს
იგივეა, რაც დუდღუნებს

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!