ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 10 names in this directory beginning with the letter პ.


პაკი-პუკი
, პაკა-პუკი

პარტყა-პურტყი
ცემა-ტყეპის, დარტყმის ხმა, – ხშირი პარტყუნი, ტყაპა-ტყუპი

პარტყა,
პარტყანი

პიპინი
ზურნის, დუდუკის და მისთ ხმა

პლაკუნი
პაპიროსის, თამბაქოს მოწევისას ბაგეების მიერ გამოცემული ხმა

პრაკა-პრუკი
მყარ ზედაპირზე მაგარი რაიმეს ფეხსაცმლის, ჩლიქებისა და მისთ. ცემის ხმა.

პრაკუნი
სულელური, უთავბოლო ლაპარაკი

პრუწუნი
იხ. წრუპუნი

პუტუნი
კუთხ. (გურ., იმერ.) ჩურჩული, ბუტბუტი

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!