ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There is currently 1 name in this directory beginning with the letter ც.

ცალხმიანი
იგივეა, რაც ერთხმიანი

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!