ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 27 names in this directory beginning with the letter ჯ.


ჯახა-ჯუხი
ზედიზედ, მრავალჯერ განმეორებული ჯახუნი

ჯახანი
რისამე მირტყმის, რამეზე ხეთქების ხმა, – ჯახუნი

ჯახება
მაგრად ხლა, ხეთქება

ჯახი
რისამე მირტყმის, რამეზე ხეთქების ხმა, – ჯახუნი

ჯახუნი
ჯახების ხმა

ჯახუნობს
ჯახუნი გააქვს

ჯახჯახი
ზედიზედ, მრავალჯერ განმეორებული ჯახუნი

ჯაჯღანი
საუბ. ხმამაღლა უკმაყოფილო კილოთი ლაპარაკი, – ჭაჭყანი

ჯგაფუნი
სითხის მოძრაობის ხმა

ჯეხა
მაგრად ხლა, ხეთქება

ჯიღჯიღი
იგივეა, რაც ჯიყჯიყი

ჯიყჯიყებს
ულაზათოდ, გაურკველად ლაპარაკობს

ჯიყჯიყი
ულაზათო, გაურკვეველი ლაპარაკი

ჯიჯინი
გაბმული, გულისგამაწყალებელი ლაპარაკი, – დუდღუნი

ჯიჯღინებს
გაურკვევლად ლაპარაკობს, – ჯიყჯიყებს

ჯიჯღინი
უკმაყოფილო ლაპარაკი, ბუზღუნი

ჯლაყუნი
ცხენის ფეხის ხმა

ჯლიგინი
კუთხ. (იმერ.) ხმაურიანი სიარული

ჯლიყინი
გაუგებარი ლაპარაკი, – ჯიყჯი

ჯლოყინი
იგივეა, რაც ჯლიყინი

ჯუმჯუმი
კუთხ. (ფშ., ხევს.) იგივეა, რაც ჩურჩული

ჯუჯღუნი
ცხვირში ლაპარაკი, – დუდღუნი

ჯუჯღური
იგივეა, რაც ბუზღუნი

ჯღავილი
ხმამაღლა, უგვანი ტირილი, – ღნავილი, ჩხავილი

ჯღავის
ხმამაღლა, უგვანოდ ტირის, – ღნავის, ჩხავის

ჯღარა
კუთხ. (ფშ.) იგივეა, რაც ჟღარუნი

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!