ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 4 names in this directory beginning with the letter ჰ.


ჰა-ჰა, ჰა-ჰა-ჰა
ხმაბაძვ. გამოხატავს ხმამაღლა სიცილს. ჰა-ჰა-ჰაა

ჰე-ჰე 
ხმაბაძვ. გამოხატავს ხმადაბალ სიცილს

ჰი-ჰი-ჰი
ხმაბაძვ. გამოხატავს ხმადაბლა სიცილს

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!