🕗საქართველო:

ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი


რვატომეული (1950-1964 წწ)