მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინოლოგია
(ქართულ - რუსული)


 
close
ლექსიკონის შესახებ