საავიაციო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
ქართულ - რუსული


 
close
ლექსიკონის შესახებ