საავიაციო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
(რუსულ - ქართული)


 
close
ლექსიკონის შესახებ