საზღვავო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
(რუსულ-ქართული)


 
close
ლექსიკონის შესახებ