მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There are currently 49 names in this directory beginning with the letter ქ.
ქა
ქა ფერწოს ხოლო გეჩანს მარა ხოჯი ვარენია.”რქა ლოკოკინასაც აქვს მაგრამ ხარი არ არისო.”
ქვარა
ქვარა დუს გჷგოჭყოლიდუანსია.”მუცელი თავს დაგავიწყდებსო.”
ქვარაშა
ქვარაშა ვეგიჭე დო ტანისამოსიშა ქოვა.”მუცელს არ დაეკერება და ტანსაცმელს კიო.”
ქიანა1
ქიანა იჭუდუა დო დაჩხირქ ვეეშუა.”ქვეყანა იწვოდა და ცეცხლი ვერ იშოვესო.”
ქიანა2
ქიანა კოჩიშ სარკე რენია.”ქვეყანა კაცის სარკე არისო.”თუ სარკე არა გაქვს რომ ჩაიხედო ქვეყანა ხომ შენი სარკეაო.
ქიანა3
ქიანა მითინს ვეგესქილადუნია.ქვეყანა არავის შერჩენიაო.
ქიანა4
ქიანა ჭათ ვარე გინორთვილია (გინოფორილი).ქვეყანა ჩალით არ არის დახურულიო.
ქიგერექ-და
ქიგერექ-და ვადოზოჯა, ქოხექ-და გედირთია.”თუ დგახარ არ დაბრძანდე, თუ ზიხარ ადექიო.”
ქიგიოსხაპანქჷნი
ქიგიოსხაპანქჷნი ჭკიპკიტიათ ქჷგაჩამუნია.”თუ დაახტები ჭიანჭველაც გიკბენსო.”
ქილორქ
ქილორქ დუდი დიტყობუა დო კუდელი კილურჩქუდუა.”ხოხობმა თავი დაიმალა და კუდი მოუჩანდაო.”ხოხობმა თავი დამალა და ბოლო ზევით აიშვირაო.
ქიშმერიხეს
ქიშმერიხეს კოპეშიაში ბედი უღუდუა.”ქიშმერიას ასულს კვახის ბედი ჰქონდაო.”
ქიჸანა
ქიჸანა ინწყუდუა დო ტურას დიარა უღუდუა.ქვეყანა იქცეოდა და ტურა ქორწილს ექცეოდაო.
ქოანა
ქოანა ჭერჭე რენია.ქვეყანა ჭრელიაო.
ქობალი
ქობალი მექობალეს დაჭვაფე დო ქირა მეტი ქიმეჩია.”პური მეპურეს გამოაცხობინე და ქირა მეტი მიეციო.”პური მეპურეს დააკვრევინე და ერთი პური მეტი მიეცი.
ქობალიში
ქობალიში ნოტეხიქ ქუდოლასჷნი გეპოფი დო ქაჯუნია.”პურის ნატეხი რომ დავარდეს აიღე და აკოცეო.”
ქოთომი1
ქოთომი სქანიწკჷმა კარკალანს დო შხვას გეუდვანც კვერცხისია.”ქათამი შენთან კაკანებს და სხვასთან დებს კვერცხსო.”ეს ქათამი ჩვენთან კაკანებს და კვერცხს სხვასთან დებსო.
ქოთომი2
ქოთომი ხუშილს ქოძირუნსჷნი გური ერიებუნია.”ქათამი დაგვილს რომ ნახავს გული ერევაო.”ქოთომს ქოსილი ვამააძირე მუს გეუჩხირკუავა დო.”ქათამს დაგვილი თვალის დასანახად არ უნდა რა გავჩხრიკოო.”ქათამი რომ დაგვილს ნახავს გულზე შემოეყრებაო.
ქოთომიში
ქოთომიში ხორციშორო ირდიხას ოკათუნია.”ქათმის ხორცივით ყველგან ურევიაო.”
ქოთომს
ქოთომს შეულებუნი კვერცხი რენია.”ქათამს რომ შეუძლია კვერცხი არისო.”ქათმის შესაძლო კვერცხიაო.
ქოთომქ1
ქოთომქ თქუა: ხოჯი დოჸვილესჷნ მა ქიგმოჸვილესია შხური დოჸვილესჷნ მა ქიგმოჸვილესია ღეჯი დოჸვილესჷნ მა ქიგმოჸვილესია მუთუნ ვაჸვილესჷნ იშენ მა ქიგმოჸვილესია.”ქათამმა თქვაო: ხარი დაკლეს მე დამაკლეს ცხვარი დაკლეს მე დამაკლეს ღორი დაკლეს მე დამაკლეს არაფერი დაკლეს მაინც მე დამაკლესო.”ქათამმა თქვა: ხარი დაკლეს – ზედ წამაკლეს ცხვარი დაკლეს – ზედ წამაკლესო არა დაკლეს მაინც წამაკლესო.
ქოთომქ2
ქოთომქ ხჩირკუ ჩხირკუ დო მუში ოჸვილარი (დანა) ხამუ გეითოჩხირკუა.ქათამმა ჩხრიკა ჩხრიკა და თავისი დასაკლავი დანა გამოჩხრიკაო.
ქოიჩქჷდა
„ქოიჩქჷდა” სიტყვაში კინაკასალი რენია.”თუ იცი” სიტყვის შესამჭიდროვებელი არისო.””ხოლმე” და “მეთქი” კახის სიტყვის საგრძელებელიაო.
ქოიჸიდენს
ქოიჸიდენს დო ქოთი გეგმორჩანსია.”გიყიდის და კიდეც გაგყიდის.”გიყიდის და გაგყიდის
ქომოლკოს
ქომოლკოს დუდიშ ცქვაფა ვაუჸორსია.”ვაჟკაცს თავის ქება არ უყვარსო.”თავის ქება კიტრად ღირსო
ქომოლკოჩი1
ქომოლკოჩი კოს ვაჸვილუნსია.”ვაჟკაცი კაცს არ მოკლავსო.”
ქომოლკოჩი2
ქომოლკოჩი ყუდეს ვარენ კიდალეფი ინგარანია.”მამაკაცი როცა სახლში არ არის კედლები ტირიანო.”
ქომოლკოჩო3
ქომოლკოჩო გინორთელ ოსურშა გვერს ხოლო ოშქურუნია.”მამაკაცად გადაქცეული ქალისა გველსაც ეშინიაო.”
ქომოლს
ქომოლს ოსურიშ სახელქ ქაშაჭყორდუა.”ქმარს ცოლის სახელი დაავიწყდაო.”კაცს თავისი სახელი დავიწყებიაო.
ქომონს
ქომონს ჸვალი ონარღუდუა დო ოსურს – დერგი.”ქმარს ყველი ედარდებოდა და ცოლს – დერგი (ყველის შესანახი თიხის ქილა).”
ქომონჯი
ქომონჯი ლაშქარს ორდუ დო ჩილი ლაშქარიშ ანბეს ოხვამილუანდუა.ქმარი ლაშქარს იყო და ცოლი ამბავს უყვებოდაო.
ქომონჯქ
ქომონჯქ თქუა: ოსურიშ ლახალაშა ჩქიმ ლახალა მისხუნუნია ჩქიმ ღურაშა – ოსურიშია.ქმარმა თქვაო: ცოლის ავადმყოფობას ჩემი ავადმყოფობა მირჩევნია და ჩემ სიკვდილს – ცოლის სიკვდილიო.
ქომუჩიას
ქომუჩიას ქემეჩია ოკონია.მომციას მიმცია უნდაო.
ქონება
ქონება დუც ვეტყობინუანცია.ქონება თავს არ დამალავსო.
ქორთუქ1
ქორთუქ გეაფხაზჷდა მუთუნი აფხაზა ვემჲალენია.”ქართველი თუ გააფხაზდა ვერავითარი აფხაზი ვერ შეედრებათ (“… ვერ მივა მასთანაო”)”.
ქორთუქ2
ქორთუქ თქუუა: ჭკჷდიში ჭუალა ვამიჩქ მარა ჭვილი ჭკიდის ქიფჩინენქია.”ქართველმა თქვაო: მჭადის გამოცხობა არ ვიცი მაგრამ გამომცხვარ მჭადს ვიცნობო.”
ქოსაში
ქოსაში არიკის გუნია.”ქოსას ზღაპარს ჰგავსო.”
ქოფთქუე
ქოფთქუე – მუმა დომიღურუ ვაფთქუე – დიდავა.”რომ ვთქვა – მამა მომიკვდება არა ვთქვა და – დედაო.”ვთქვი – ვაია არა და ვალალაო.
ქოჩ-ქოჩით
ქოჩ-ქოჩით გინქ დირჩინუა.”ქოჩ-ქოჩით” ხბო დაბერდაო.”
ქოჩანქჷნი
ქოჩანქჷნი – ქორჩანსია.”(ძროხას) თუ აჭმევ – გაჰყვესო.”ღორმა თქვა: თუ შემინახავ მეც შეგინახავო.
ქრთამი
ქრთამი ღორონს ხოლო უჸორსია.”ქრთამი ღმერთთანაც ჭრისო
ქუას
ქუას ქუა ქაჸათია, ქჷმოხვად-და ჯგირი ვარდა ქუა ქუას მიაძინუნია.”ქვა ქვას ესროლეო, თუ მოხვდა კარგი თუ არა და ქვა ქვას მიემატებაო.”
ქუაქ
ქუაქ ძუას ვეგესქიდჷ.”ქვა ქვაზე არ დარჩა.”
ქუაშ
ქუაშ მარხუალი რენია.”ქვის მხვრეტელი არისო”.
ქუაშე
ქუაშე წყარს გეითიჸონანსია.”ქვას წყალს გამოადენსო.”რწყილს დააწვენს და აქლემს აშობინებს.
ქულა
ქულა ორულშავა დო ჸვერე ოჯინუშავა.”კოჭლი სარბენადაო და ბრმა სამზერადაო.”ქულა – ოსხაპუშა ჸვერე – ორულუშა.”კოჭლი – საცეკვაოდ ბრმა – სარბენადო.”ბრმა ქორწილში გაუშვეს კოჭლი – სანადიროდაო.
ქულას
ქულას ქუა ეკოხონც მაჭიშუუა.”კოჭლს ქვა აღმართზე მიეწიაო.”უბედურ კაცს ქვა აღმართში მიეწევაო.
ქუმუჭვილს
ქუმუჭვილს ვამასქიდუნია.”შემწვარ ქუმელს არ გაიმეტებსო.”
ქუც
ქუც ონჯღორეშენი გირთვანანია.”ქუდს სირცხვილის გამო იხურავენო.”ვაჟკაცი ქუდს სიცივისათვის კი არ ატარებს სირცხვილისათვისო.
ქჷგოკონოს
ქჷგოკონოს ლესის კითხენანია.”თუ გინდას” ავადმყოფს კითხავენო.””თუ გინდას” ავადმყოფს ჰკითხავენ.

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!