ქართული ლექსიკონები - Georgian Dictionary

 1. ვაჟა-ფშაველას იდიომებისა და ფრაზეოლოგიურ შესიტყვებათა მცირე ლექსიკონი 
  (შემდგენლები: კიკნაძე ი., ბეჟიტაძე ლ.,
  მამულაიშვილი ლ.)
 2. ვეფხისტყაოსნის ლექსიკონი
  (შემდგენელი აკაკი შანიძე)

 3. ლაზური ლექსიკონი
  (ავტორ - შემდგენელი თანდილავა ალი)
 4. მეგრულ-ქართული ლექსიკონი
  (ავტორ-შემდგენელი (ქაჯაია ოთარ)
 5. მეგრული ლექსიკონი
  (ავტორ-შემდგენელი ქობალია ალიო)
 6. სახელურ ომონიმთა ისტორია ქართულში
  (ავტორ - შემდგენელი ჭოხონელიძე ნ.)
 7. სვანური ლექსიკონი
  (ავტორ - შემდგენელი : თოფურია ვ., ქალდანი მ.)
 8. ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი I ნაწილი
  (ავტორ - შემდგენელი ბედოშვილი გ.)
 9. ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი
  (ავტორ - შემდგენელი ბედოშვილი გ.)
 10. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი
  (მთავარი რედაქტორი ჩიქობავა არნ.)
 11. ქართული იდიომები
  (ავტორ - შემდგენელი ონიანი ა.)
 12. ქრისტიანობის ლექსიკონი
  (ავტორ - შემდგენელი პიერო პეტროზილო) 

 1. აჭარული ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 2. გარეკახურის დიალექტის ლექსიკონი
  (უ. სახლთხუციშვილი)
 3. გუდამაყრული დიალექტის ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 4. გურული დიალექტის ლექსიკონი 
  (ელენე ნიკოლაიშვილი)
 5. გურული დიალექტის ლექსიკონი
  (გ.იმნაიშვილი)
 6. ზემოიმერული დიალექტის ლექსიკონი
  (ბ. წერეთელი)
 7. თიანური დიალექტის
  ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 8. თუშური დიალექტის ლექსიკონი
  (გ. ცოცანიძე)
 9. იმერული დიალექტის ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 10. ინგილოური ლექსიკონი
  (ნ. როსტიაშვილი)
 11. კახურ-ქიზიყური ლექსიკონი 
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 12. ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი
  (მ. ალავიძე
 13. ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 14. მესხური დიალექტის ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 15. მოხეური დიალექტის ლექსიკონი
  (ი. ღუდუშაური)
 16. რაჭული დიალექტის ლექსიკონი
  (ი. გიგინეიშვილი, ვ.თოფურია, ი. ქავთარაძე )
 17. რაჭული დიალექტის ლექსიკონი
  (ა. კობახიძე)
 18. ფშაური დიალექტის ლექსიკონი
  (გ. ხორნაული)
 19. ქართლური დიალექტის ლექსიკონი
  (თ. ბეროზაშვილი)
 20. ქართლური დიალექტის ლექსიკონი
  (მ. მესხიშვილი)
 21. ყიზლარ-მოზდოკური დიალექტის ლექსიკონი
  (შემდგენლები: გიგინეიშვილი ი., თოფურია ვ., ქავთარაძე ი.)
 22. ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი
  (ა. ჭინჭარაული)
 23. ჯავახური დიალექტის ლექსიკონი
  (ა. მარტიროსოვი)

 1. მართლწერის ლექსიკონი მედიისათვის
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 2. მოსწავლის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 3. სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 4. საქართველოს სსრ გეოგრაფიული სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი (რედაქტორიები: აბხაზავა ი., გიგინეიშვილი ი., კობახიძე ა., უკლება დ., ჭაბაშვილი მ.)
 5. ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი I
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 6. ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი II
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 7. საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)
 8. უცხოური პირთა სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი
  (რედაქტორები: ალექსანდრე კობახიძე, მიხეილ ჭაბაშვილი)
 9. ქართული ენის ანტონიმთა მოკლე ლექსიკონი 
  (ავტორ-შემდგენელი ტყემალაძე ნათია)
 10. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი
  (თოფურია ვ. გიგინეიშვილი ივ.)
 11. ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი
  (მთ. რედაქტორი ვაშაკიძე თ.)

 1. ავტოტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტერმინოლოგია
 2. არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითა ლექსიკონი ქართულ-რუსულ ინგლისური
  (შემდგენელი ომარ შურაძე)
 3. მართვის ავტომატიზებული სისტემების ტერმინოლოგია
  (ქართულ-რუსული)
 4. მათემატიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული)
 5. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის I
 6. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის II
 7. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის IV
 8. პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი
  (ქართულ-ინგლისური)
 9. პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი
  (
  ინგლისურ-ქართული)
 10. საავიაციო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
  (ქართულ-რუსული)
 11. საავიაციო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
  (რუსულ - ქართული)
 12. საეკლესიო ტერმინთა მცირე განმარტებითი ლექსიკონი
 13. საერთაშორისო ტერმინების სომხური ეკვივალენტები
 14. საზღვავო ტერმინოლოგიური ლექსიკონი
  (რუსულ-ქართული)
 15. სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ ლათინური განმარტებითი ლექსიკონი
  (შემდგენლები:გ. გოგიჩაძე, ა. გედენიძე, ჯ. ჭუმბურიძე)
 16. სპორტის ტერმინები

Close Menu