მეგრული ანდაზები

მეგრული ანდაზები

There is currently 1 name in this directory beginning with the letter ჰ.
ჰარამი
ჰარამი ნაშიბი ჰარამო მიდურსია.”არმად ნაშოვნი არმად წავაო.”

 


 

შემდგენელი: ომარ მემიშიში, რევაზ შეროზია
რედაქტორი: აკად. ქ. ლომთათიძე
რეცენზენტები: ფილოლ. მეც. კანდ. ი.ასათიანი ფილოლ. მეცნ. კანდ. ჭ. ქირია

ხალხური სიბრძნე
მეგრული  ანდაზები
ალმანახი
“მსგეფსი”
თბილისი
1994
ელექტრონული ვერსია მოამზადა მანანა ბუკიამ

 

Don`t copy text!