ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში

There are currently 3 names in this directory beginning with the letter ო.


ორხმიანი
მუს. ორი ხმით შესასრულებელი (სიმღერა)

ოხვრა-გმინვა
ოხვრა და გმინვა

შემდგენელი ლევან ვაშაკიძე

რედაქტორი პროფ. მერაბ ჩუხუა

რეცენზენტი ნატალი რაზმაძე

თბილისი 2020

Don`t copy text!